OPSIES

OPSIES

Daar is verskeie skool en sorg opsies beskikbaar. Verandering van opsie moet skriftelik aan die einde/begin van...

Meer Hieroor
AKTIWITEITE

AKTIWITEITE

Ballet en Moderne danse, Soetlief, Playball, Optikids, Pottebakkery, Rugby, Swem en Click-a-Mouse ...

Meer Hieroor

Assessering

Assessering

Assessering vind deurlopend plaas. Ons kleuters ontvang Junie en Desember ‘n verslaggie en assesseringstakies wat vir u ‘n aanduiding gee watter mylpale u kleuter moet bereik en in watter mate dit bereik is… Meer Hieroor

Doelwitstelling

By Babbel en Krabbel streef ons verantwoordelike, liefdevolle onderwyseresse om ‘n veilige atmosfeer te skep waarin elke kleuter tot sy volle potensiaal kan ontwikkel. Ons kleuters word deur spel… Meer Hieroor

Toelatingsbeleid

Hoewel die meeste van ons kleuters oorwegend Afrikaanssprekend is, word vyf vlakke van dubbelmedium onderrig aangebied. (U het ‘n keuse van 2, 3, 4 of 5 dae skool per week, behalwe in Graad R, waar 5 dae skool … Meer Hieroor


 • GODSDIENSBELEID

  GODSDIENSBELEID

  Ons skool is Christen gebasseer. Kleuters van ander denominasies word wel aanvaar indien hul by ons aktiwiteite inskakel...
 • OPSIES

  OPSIES

  Verandering van opsie moet skriftelik aan die einde/begin van ‘n maand gedoen word...
 • OPSIONELE AKTIWITEITE

  OPSIONELE AKTIWITEITE

  Ballet en Moderne danse, Soetlief, Playball, Optikids, Pottebakkery, Rugby, Swem en Click-a-Mouse...
 • VERLOOP VAN ‘N SKOOLDAG

  VERLOOP VAN ‘N SKOOLDAG

  Die dag begin met ‘n Bybellessie, nuus en die bespreking van die tema van die week met toepaslike ...
 • KOSTE

  KOSTE

  Bedryfsfooi is ‘n jaarlikse betaling. Dit dien onder andere as deposito en word aan die einde van die derde...
 • KLERE

  KLERE

  ns sal bly wees as die kleuters ou klere skool toe dra sodat ons lekker kan speel. Ons gee ook glad nie om as die kleuters...